Kategoriarkiv: Nyheder

Jordens landmand i England

1605_soilFarmer_CZuVng_WIAIxm7N

Tillykke til Clive Bailye, der driver et større landbrug i Staffordshire. Han er valgt som årets “jordlandmand” i England. Begrundelsen for valget var:

“De sidste seks år har Clive radikalt ændret dyrkningspraksis, hvilket har ført til et produktiv landbrug, der er langt mindre afhængig af kunstige input. De økonomiske besparelser gør desuden landbruget er langt udsat for fremtidige udfordringer.”

Clive bailey har indført

  • udbredt brug af efterafgrøder i blanding
  • direkte såning
  • dyrkning af flere vårsåede afgrøder
  • genindført  husdyr

Lad dette være inspiration til en tilsvarende pris i Danmark

Læs mere om konkurrencen hos:

UK Soil Farmer of the Year organiseres af Farm Carbon Cutting Toolkit (FCCT) og  Innovation for Agriculture (IfA)

FRDK opfordrede politikere til nytænkning. Præsentation fra Folketinget, onsdag 20. april 2016

Folketingets Miljø- og fødevareudvalg havde onsdag 20. april foretræde fra FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK, som opfordrede politikerne til at bruge Conservation Agriculture til at opnå både effektiv produktion og miljøgevinster. Læs videre FRDK opfordrede politikere til nytænkning. Præsentation fra Folketinget, onsdag 20. april 2016

Jordens sundhed: Disse væsner bearbejder vores jord (artikel fra Canada)

“Hvad dælen er jordens sundhed?” spurgte Tenuta  Maria, der er forskningsleder i Canada. “Man hører meget om det især i år 2015, der var Jordbundens år. Tidligere talte vi om jordens kvalitet, nu taler vi om dens sundhed. Disse to begreber er forskellige; men benyttes ofte i flæng. Jordkvalitet handler om evnen til at producere fødevarer, mens jordbundens sundhedstilstand kan sammenlignes med vores egen personlige sundhed. Herved forstå jordens evne til at fungere i mange år frem – ja i princippet til evig tid”.

Læs mere i denne spændende artikel  fra Canada om nytten af en frugtbar jord med masse af liv.

En sund jord indeholder et mangfoldigt samspil mellem bakterier, svampe og dyr. Vi kender kun en del af de komplicerede samspil . Grafik fra: Grainsnews.ca

Notits af: Hans Henrik Pedersen, FRDK

Norsk projekt “Jordkulstof”

Norsk Landbrugsrådgivning Østafjells skal de næste tre år skaffe viden og erfaringer med opbygning af kulstofindholdet i jorden. Efterafgrøder, direkte såning og pløjefri dyrkning er helt centrale elementer i projektet.

FRDK har god kontakt til projektgruppen, og vi ønsker dem held og lykke med arbejdet.

Kilde:
Bli med på jordoppbyggende dyrking!
Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, 10. Februar 2016

Når jorden bearbejdes, opstår der erosion overalt – også på arealer, der ikke hælder

af Hans Henrik Pedersen, FRDK

Når der er skyllerender på skrånende arealer, er man ikke i tvivl; men erosion kan opstå overalt. Hvis jordpartikler løsrevet af regn ikke skyller væk, kan de skylles ned i jordprofilen, hvor de tilslemmer jordens porer, og dermed hindrer afdræning. Dette fænomen kan forveksles med jordpakning.

Læs mere om dette i et spændende blogindlæg:

If You Aren’t No-Tilling, You Still Have Erosion — Even on Flat Land (15. marts 2016),
af: Laura Barrera, redaktør af No-Till Farmer and Conservation Tillage Guide magazines.

 

2014 erfaringer med efterafgrøder

Efteråret 2014 bød på spændende forsøg, erfaringer og resultater med efterafgrøder hos en række landmænd med forskellig strategi rundt i Danmark

Interessen for at udnytte potentialet ved efterafgrøder er stigende, og fokus er på både kvælstofopsamling, jordstruktur og biodiversitet.

Læs artikel af Simon Rosendahl Bjorholm, LMO fra FRDK Nyt Maj 2015 s. 14-16

1505_efterafgroder_Dennis_Stentebjerg_Hansen580

Selvom TG1 blandingen ikke bliver nær så høj som en blanding med olieræddike, er
Dennis Stentebjerg Hansen godt tilfreds, da plantemasen er meget tæt og giver en
masse struktur i overjorden.

Læs videre 2014 erfaringer med efterafgrøder

Du skal harve så lidt som muligt

I det pløjefri system kan mange såmaskiner etablere en afgrøde tilfredsstillende uden harvning lige før såning. Det har projektet Optitill blandt andet vist

Et gammelt mundheld siger, at du kan harve dig i armod! I projektet Optitill har vi måske ikke kunnet bevise denne påstand, men vi har kunnet vise, at trods store forskelle i, hvordan afgrøderne har set ud, har der ikke været sikre økonomiske fordele ved at harve forud for såning ved pløjefri etablering.

Læs artikel af Erik Sandal, LMO fra FRDK Nyt November 2015 s. 8-9

Artiklen er skrevet under OptiTill projektet, der er støttet af GUDP Læs videre Du skal harve så lidt som muligt

Præsentationer fra FRDK temadag om gødskning ved pløjefri dyrkning 24. februar 2016

Optimal gødskning i pløjefri dyrkningssystemer

Temadagen efter årets generalforsamling omhandlede gødskning og herunder også efterafgrøder. Som opvarmning til dette, blev de ca 100 tilhørere dog først introduceret til bæredygtighed i landbrugsproduktionen. Det er et spændende emne, der ikke er så simpelt, som det nogen gange fremstilles.

Indlæg:
(klik på billeder for at se præsentationer)

Læs videre Præsentationer fra FRDK temadag om gødskning ved pløjefri dyrkning 24. februar 2016

2015 var jordbundens år

Den internationale fødevareorganisation FAO udråbte 2015 til Jordbundens år (International Year of Soils). FAO ønsker at gøre opmærksom på, at landbrugsjord overalt i verden er truet. Sund og produktiv landbrugsjord er helt centralt for at sikre fødevareproduktion til en stigende verdensbefolkning. Landbrugsjord er desuden en meget vigtig del af kampen for at reducere mængden af klimagasser i atmosfæren.

Blandt de væsentlige trusler mod landbrugsjorden er: Læs videre 2015 var jordbundens år