Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

God gratis e-Bog: “Soil Health in Field and Forage Crop Production”

Universitetet i Pennsylvania udgav i 2016 en 30 sider inspirationsbog, om hvordan jordens frugtbarhed kan forbedres gennem NoTill . Bogen kommer ind på Conservation Agriculture principper, og hvilke effekter dette dyrkningssystem har på: jordstruktur,  jordbiologi, jordpakning, udbytter og meget andet.

Better Soils with the No-Till System

Jeg kan anbefale denne bog både for jer, der arbejder med principperne og I, der søger inspiration til at dyrke efter conservation agriculture principper. Det er en velskrevet og overskuelig inspirationsbog.

E-bogen kan i PDF format downloades fra:

Citat fra bogen: “Da det tager år at forbedre jordens sundhed, så er det vigtigt at NoTill praktiseres kontinuerligt.”

Kilde: Duiker, S. W., Myers, J. C., & Blasure, L. C. (2016). Soil Health in Field and Forage Crop Production: USDA and Penn State University Extension

 

Efterafgrøder som gødningsfabrik

Håbet er, at denne artikel giver inspiration til, hvordan efterafgrøder kan udnyttes til at få jordens næringsstoffer gjort lettere tilgængelige for plantevækst

Det er trist, at efterafgrøder i Danmark så ensidigt vurderes ud fra deres evne til
at tilbageholde kvælstof. Det er selvfølgelig en vigtig egenskab, men langt fra
den eneste nyttige funktion af efterafgrøder….

Læs videre Efterafgrøder som gødningsfabrik

Du skal harve så lidt som muligt

I det pløjefri system kan mange såmaskiner etablere en afgrøde tilfredsstillende uden harvning lige før såning. Det har projektet Optitill blandt andet vist

Et gammelt mundheld siger, at du kan harve dig i armod! I projektet Optitill har vi måske ikke kunnet bevise denne påstand, men vi har kunnet vise, at trods store forskelle i, hvordan afgrøderne har set ud, har der ikke været sikre økonomiske fordele ved at harve forud for såning ved pløjefri etablering.

Læs artikel af Erik Sandal, LMO fra FRDK Nyt November 2015 s. 8-9

Artiklen er skrevet under OptiTill projektet, der er støttet af GUDP Læs videre Du skal harve så lidt som muligt