2015 var jordbundens år

Den internationale fødevareorganisation FAO udråbte 2015 til Jordbundens år (International Year of Soils). FAO ønsker at gøre opmærksom på, at landbrugsjord overalt i verden er truet. Sund og produktiv landbrugsjord er helt centralt for at sikre fødevareproduktion til en stigende verdensbefolkning. Landbrugsjord er desuden en meget vigtig del af kampen for at reducere mængden af klimagasser i atmosfæren.

Blandt de væsentlige trusler mod landbrugsjorden er:

  • intensiv jordbearbejdning
  • ensidig dyrkning af de samme afgrøder år efter år
  • sort jord efterladt uden plantedække

Disse meget almindelige dyrkningsmetoder medfører, at jordens indhold af organisk stof nedbrydes, og at jordbundens eller righoldholdig liv af dyr, svampe og bakterier med flere forstyrres i en sådan grad, at det fører til ustabilitet, sammenpakning, tilslemning, erosion og nedsivning af jordpartikler med næringsstoffer og eventuelt pesticider (hvor disse anvendes).

Hvis jorden er ustabil opstår der erosion, ved kraftig regn.
Hvis jorden er ustabil opstår der erosion ved kraftig regn. Foto: Hans Henrik Pedersen

Den teknologiske udvikling af landbrugsmaskiner har medført at selv vanskelige jorde stadig kan dyrkes, dog med en stadig mere intensiv indsats. Det er en ond spiral.

Overalt i verden arbejder progressive landmænd med at udvikle dyrkningsmetoder, hvor bevaring af jordens dyrkningspotential går hånd i hånd med høj produktion.

Conservation Agriculture = Landbrug med fokus på bæredygtighed, biodiversitet, og høj produktion

Det er ikke planterne, der kræver at blive sået i gennembeabejdet jord. Det skyldes landbrugstraditioner opbygget gennem århundrede. Nu er vi blevet klogere. Her sås en efterafgrøde direkte efter høst af vinterhvede. Foto: Søren Ilsøe, Knudstrupgaard, ilsoe-dk.blogspot.dk
Det er ikke planterne, der kræver at blive sået i gennembearbejdet og dermed sort jord. Det skyldes landbrugstraditioner opbygget gennem århundreder. Nu er vi blevet klogere. Her sås en efterafgrøde i stub lige efter høst af vinterhvede. Foto: Søren Ilsøe, Knudstrupgaard, ilsoe-dk.blogspot.dk

Læs mere om:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *